Scene4 Magazine — International Magazine of Arts and Media

อินไซท์

october 2008

Scene4 Magazine: Ngew Thammasart

จานีน ยโสวันต์

นี่เป็นเหตุการณ์ที่แปลกมากในการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างแท้จริงใน
ประเทศไทยในอดีตที่เคยเต็มไปด้วยการเรียกร้องที่สงบ ไม่มีความรุนแรง
และอาวุธ กล่าวกันว่าเมื่อใดก็ตามที่มีงิ้วธรรมศาสตร์ปรากฏขึ้น รัฐบาลใน
เวลานั้นจะไม่มีเสถียรภาพ ท้ายที่สุดนายกรัฐมนตรีลาออกหรือทำการ
ยุบสภา งิ้วธรรมศาสตร์ทำหน้าที่เหมือนเป็นอาวุธทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต

ในปีพ.ศ. 2500 กลุ่มงิ้วธรรมศาสตร์ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อประเทศไทยอยู่
ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเผด็จการ ในปีถัดมา สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน สื่อมวลชน และนักศึกษาถูกริดรอน การแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองถูกจำกัด ดังนั้นเขาจึงจัดตั้งกลุ่มการศิลปะละคร
เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิของนักศึกษาและประชาชน
โดยทั่วไป นักศึกษากฏหมายและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มารวมตัวกัน นำโดยนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย

สำหรับงิ้วธรรมศาสตร์ในอดีต นายชวน หลีกภัยดัดแปลงเรื่องราวจาก
นวนิยายเชิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก ผู้เขียนเรื่องนี้ได้เปิดเผยให้เห็น
ภาพว่านักการเมืองได้ใช้อำนาจมากมายเพื่อประโยชน์ส่วนตนได้
อย่างไร ในประเทศไทยงิ้วธรรมศาสตร์เคยได้รับความนิยมมากเพราะ
การตีความสภาพสังคมและการเมืองขณะนั้นในเชิงเสียดสี แต่อารมณ์ขัน
แบบตลกร้ายนี้ได้หายไปจากสังคมไทยเป็นเวลานานแล้ว นักแสดง
นักเขียนบางที่เคยเกลียดนักการเมืองเลว ได้ละทิ้งอุดมการณ์ของตนเอง
และกลายเป็นนักการเมืองที่เห็นแก่ตัวไปเสียแล้ว

Gnew4cr

งิ้วธรรมศาสตร์เป็นภาพสะท้อนของการเมืองไทยที่มีการแสดงความตลก
ขบขันอย่างเฉลียวฉลาด เวทีและการแสดงสามารถเคลื่อนย้ายไปที่ไหน
ก็ได้ที่มีการประท้วงเกิดขึ้น

วิกฤตการณ์ที่การเมืองเกิดขึ้น นายกรัฐมนตรีและคณะถูกขับออกจาก
ตำแหน่ง ตามที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เป็นเพราะบางทีนั้นยากและ
อันตรายที่จะวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองโดยตรงการแสดงเช่นงิ้ว
ธรรมศาสตร์ได้ให้วิธีการที่จะส่งมอบคำวิจารณ์ที่จำเป็น ภูมิหลังนั้นได้
รับมาจากนิยายจีนโบราณที่แสดงภาพได้อย่างชัดเจนเรื่องความซื่อสัตย์
และความรักชาติ คนไม่ดีมักจะเป็นนักการเมืองและขุนนางที่มีอิทธิพล
ต่อจักรพรรษดิ์ของจีนโดยใช้คำโกหกเพื่อประโยชน์ส่วนตน คนดีมักจะ
เป็นชาวบ้านและข้าราชการที่มีอำนาจน้อยกว่า พล๊อตละครแบบนี้นั้นไม่
หายไปตามกาลเวลาและไม่มีวันล้าสมัยเพราะมีสิ่งหนึ่งซึ่งแน่นอนคือว่า
ประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำรอยเดิมอยู่เสมอ

Gnew3cr

ทุกวันนี้น่าเศร้าที่การคดโกงทางการเมืองนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าเดิม
โดยมากแล้วนั้นยากที่จะถอดหน้ากากโดยที่ไม่ใช้ความรุนแรง ท้ายที่สุด
ผู้บริสุทธิ์ต้องมารับเคราะห์ อย่างน้อยที่สุดถ้ามีงิ้วธรรมศาสตร์ที่มีความ
ขบขันและเสียดสีเป็นหนทางหนึ่งที่จะให้โอกาสผู้คนได้กล่าวว่าพวกเขา
มีความหมายว่าอย่างไรและได้กล่าวว่าอะไร

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

©2008 Janine Yasovant
©2008 Publication Scene4 Magazine

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

 

Scene4 Magazine-International Magazine of Arts and Media
This Issue
Cover | This Issue | inFocus | inView | reView | inSight | Blogs | inPrint | New Tech | Links | Masthead Submissions | Advertising | Special Issues | Payments | Subscribe | Privacy | Terms | Contact | Archives

Search This Issue Email This Page

RSS FeedRSS Feed

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2008 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved.

Now in our 9th year of publication with
comprehensive archives of over 3000 pages 

strikeone
lavasoft-adaware-1tf338
sciam-subs-221tf71