อินไซท์

November 2013

SONGKLA -  A Path for Change  Janine Yasovant November 2013 www.scene4.com

จานีน ยโสวันต์

ในปีนี้ดิฉันพบศิลปินหลายท่านจากภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้ดิฉันนึกถึงเวลาห้าปีที่
ใช้ชีวิตทางภาคใต้ล้อมรอบด้วยอ่าวไทย ความทรงจำของทางใต้เหมือนเป็นบ้านของดิฉัน
เกิดความรู้สึกผิดหวังในการศึกษาไทยและระบบราชการซึ่งไม่สามารถจัดการได้ง่าย
เพราะการศึกษาไทยไม่ค่อยเอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ เราชื่นชมผู้ตามมากกว่าผู้นำที่ดี
เสมอ ระบบอุปถัมภ์ทำให้คนตักตวงผลประโยชน์และผลักไสคนดีมีทักษะความสามารถ
ออกไป เราพบว่าปัญหาเรื่อง "สมองไหล" เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย
พนักงานมีเงินเดือนมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีแต่ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ แถมยังหาผลประโยชน์จากหน่วยงานและรับแต่ญาติพี่น้องเข้ามาในองค์กรเท่านั้น

Songkla-7-cr

ดิฉันได้เห็นภาพถ่ายจากคุณกริช วัฒนพฤกษ์ ที่แสดงภาพท้องทะเลและวัฒนธรรมใน
จังหวัดสงขลา วิถีชีวิตที่แตกต่าง อาหารการกิน และความอุดมสมบูรณ์ของภาคใต้ของ
ประเทศไทย ภาพถ่ายมีความสวยงามโดดเด่น ดิฉันติดตามผลงานของคุณกริชซึ่งสะท้อน
ถึงความตั้งใจและความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ ททท. (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย) ดิฉันไม่รู้สึกลังเลใจที่จะติดต่อกับคุณกริชโดยทันทีและดิฉันพบว่าเขา
มีแนวคิดเฉพาะตัวในเรื่องการถ่ายภาพในลักษณะเดียวกับที่ศิลปินใช้ในภาพเขียน

จานีน:ดิฉันรู้สึกประทับใจกับภาพถ่ายและมุมมองที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในภาคใต้
ของประเทศไทย กรุณาเล่าให้ดิฉันฟังหน่อยนะคะ

กริช:ผมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่
ซึ่งปฏิบัติงานในเขตจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด
สงขลาคือหาดใหญ่ซึ่งเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจใน
ภาคใต้ของประเทศไทย ทุกปีนักท่องเที่ยวต่างชาติจากหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งมาเลเซียและสิงคโปร์มาที่นี่เป็นประจำ ในโอกาสพิเศษเช่นช่วงเทศกาลของไทยหรือ
วันสำคัญในประเทศมาเลเซีย ผู้มาเยือนชาวต่างชาติและชาวมาเลเซียจะมาที่อำเภอ
หาดใหญ่ ทำให้หาดใหญ่เป็นสถานที่หลักของนักท่องเที่ยวเหล่านั้นและหลายคนเรียกว่า
เป็นบ้านหลังที่สอง แต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดหลายด้านอันเนื่องมาจากการมาเยือน
บ่อยครั้งและการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการท่องเที่ยว หาดใหญ่เปลี่ยนแปลงบทบาท
จากจุดมุ่งหมายเพียงแห่งเดียวกลายเป็นฐานรับรองการท่องเที่ยวในภาคใต้ของประเทศ
ไทย ทุกวันนี้เราเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์เข้ามากินดื่มและ
พักผ่อนในหาดใหญ่เป็นเวลาสองสามวันแล้วจึงสำรวจพื้นที่หาดใหญ่และเมืองใกล้เคียง
อีกสักเล็กน้อย จากนั้นก็จะไปยังจังหวัดอื่นๆตามแผนการท่องเที่ยวและในท้ายที่สุดก็จะ
กลับมายังหาดใหญ่ก่อนที่จะบินไปประเทศอื่นและมีความตั้งใจว่าจะกลับมาที่หาดใหญ่อีก
ครั้งในเรื่องของพฤติกรรม ผู้มาเยือนชาวไทยที่มาถึงพัทลุงและสงขลาก็ไม่ค่อยต่างจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเท่าใดนัก อาหารเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมากที่สุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่สะดวกและน่าสนใจเป็นปัจจัยหลักที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
และชาวสิงคโปร์ให้เดินทางมาที่นี่

Songkla14-cr

จากประสบการณ์ทำงานสาขาการท่องเที่ยงทั้งในด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผมมี
ความรู้สึกเป็นสุขและภูมิใจเวลาที่ได้แนะนำสถานที่เที่ยวแห่งใหม่หรือว่าเส้นทางใหม่ๆที่
จะไปยังสถานที่เหล่านั้นให้กับนักท่องเที่ยว ผลตอบรับจากบุคคลที่ไปยังสถานที่เหล่านั้น
มาแล้วแสดงให้เห็นว่างานของเราเป็นไปได้ด้วยดีและไม่มีอุปสรรค แต่สงขลาเป็นพื้นที่ๆ
มีปัญหามากกับการตลาดเรื่องสถานที่พักอาศัย พวกเราไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจาก
เจ้าของที่พักซึ่งจังหวัดอื่นไม่มีปัญหาเรื่องนี้ อีกปัญหาหนึ่งคือการสื่อสารกับประเทศอื่นๆ
โดยใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักของกลุ่มอาเซียน เป็นเรื่องลำบากที่ผู้ประกอบการ
ชาวไทยและชาวบ้านที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
นักท่องเที่ยว ผลคือมีโอกาสน้อยลงที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเหล่านั้นได้อย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน แต่ในบางพื้นที่ภาษาบาฮาซา ภาษามาเลเซียและภาษาจีนมีการใช้บ่อย
กว่าภาษาอังกฤษ ชาวไทยที่อยู่บริเวณนั้นสามารถใช้ภาษาเหล่านี้ในการติดต่อกับผู้มา
เยือนชาวต่างประเทศ

songkla23-cr

หน้าที่อย่างหนึ่งของผมคือการถ่ายรูปเพื่อใช้ในสื่อต่างๆ และการโฆษณาในตลาดการ
ท่องเที่ยว ผมเก็บภาพงานเทศกาล ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวจากประสบการณ์จริง
แสงธรรมชาติ สภาพอากาศ และบรรยากาศจากสถานที่จริง คนที่ได้เห็นภาพเหล่านี้ก็
อยากจะไปเห็นด้วยตาของตัวเอง บางคนอาจรู้สึกผิดหวังว่าในบางครั้งสถานที่จริงไม่สวย
เหมือนในรูปถ่าย สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเทคนิคการถ่ายภาพและไม่ได้สะท้อนถึงความ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของบรรยากาศและสภาพแวดล้อม เราพยายามที่จะถ่ายรูปออกมาใน
หลายๆ มุมเพื่อแสดงความสวยงาม/ความแตกต่าง ทำให้หลายคนอยากกลับมาเยี่ยม
เยือนอีกครั้ง

songkla21-cr

อันที่จริงแล้วมีช่างภาพมืออาชีพที่สามารถถ่ายภาพได้สวยงามและมีคุณค่า เปรียบเทียบ
กับภาพบางส่วนของผมแล้วภาพของมืออาชีพเหล่านั้นเหนือกว่าในทุกๆด้าน แต่อย่าง
น้อยภาพถ่ายของผมสามารถสร้างแรงจูงใจที่จะเดินทางไปสถานที่จริง ผู้ที่ไปอาจจะบอก
ญาติและเพื่อนให้ไปสถานที่นั้นด้วยเช่นกัน ผมมีความสุขที่ภาพถ่ายของผมมีผู้ชื่นชมและ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

Songkla-6-cr

จานีน:กรุณาเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังหน่อยนะคะ

กริช:ผมเกิด เติบโต และเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนจบมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
ผมเลือกทำงานในจังหวัดสงขลาที่เป็นบ้านเกิดและนี่เป็นสิ่งที่ผมชอบมาก ทำงานกับการ
ททท. ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพสถานที่ต่างๆ ใน จังหวัดสงขลา ผมมอง
ว่างานพวกนี้เป็นกิจกรรมที่ผมชอบมากที่สุด ผมได้ประสานงานกับททท. สาขามาเลเซีย
และสิงคโปร์ บางครั้งก็เดินทางไปพร้อมกับสื่อและผู้ประกอบการ ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษในการแปลเอกสารและโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษทั้งจดหมายธรรมดา
และอีเมล์

Grit2-cr

จานีน:ในความคิดเห็นของคุณ สิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงในจังหวัดสงขลารวมทั้งระดับความ
พึงพอใจการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้

กริช:ในปัจจุบัน เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีต่อเทคโนโลยีระดับสูง สงขลา
มีนักท่องเที่ยวมากกว่าเดิม แม้ว่าจะมีการพัฒนาไปมากแต่พื้นที่นี้สามารถรักษาลักษณะ
และความงดงามเอาไว้ได้ในตอนนี้ การเดินทางที่สะดวกสบายและเศรษฐกิจที่ดีทำให้มี
รถบนท้องถนนมากกว่าเดิมและมีโครงการก่อสร้างมากมาย การเปลี่ยนแปลงสังคม
สภาพแวดล้อม คุณภาพชีวิต และอื่นๆมีผลกับทุกคน สงขลากลายเป็นสังคมใหญ่และมี
หลากหลายวัฒนธรรมจากทั่วโลก ในความคิดของผมสงขลายังคงเป็นเมืองเดิมเพราะชาว
สงขลาพอใจที่จะรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแต่ก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีและใช้ความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างชาญฉลาดเพื่อประโยชน์ของทุกคนภาครัฐ
ฟังเสียงประชาชน พยายามหาหนทางประนีประนอมซึ่งกันและกันและนำนโยบายที่ดีมา
ใช้ สร้างทางแก้ไขที่น่าพึงพอใจเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา

ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ ผมจับตามองข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐและด้านประชาชน
รวมไปถึงข้อสรุปจากการตัดสินใจต่างๆ ด้วย เมื่อมีการกำหนดการตัดสินใจและทางแก้ไข
เรียบร้อยแล้วผมจะใช้ข้อมูลนี้มาวางแผนการตลาด แม้เมืองสงขลาจะเปลี่ยนไปแต่ชาว
สงขลาไม่เคยลืมรากเหง้าของตนเอง หมายความว่าชาวสงขลาจะไม่ทิ้งขว้างวัฒนธรรม
และประเพณีไทย สงขลายังคงรักษาความเป็นตัวตนที่สามารถตรวจสอบได้เช่น
ประวัติศาสตร์ เอกสารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมสมัยโบราณ วัตถุโบราณ รวมทั้งความรู้และ
ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม สิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้ค่อนข้างยากที่จะอธิบาย คุณควรจะมาที่นี่มาดู
ด้วยตาของคุณเองแล้วคุณะจะเข้าใจสงขลาและความสำคัญของเมืองนี้

songkla22-cr

จานีน:คุณบอกฉันได้ไหมว่าสงขลาจะพัฒนาไปอย่างไร

กริช:เมื่อเปรียบเทียบอดีตและปัจจุบัน สงขลาได้รับผลกระทบร้ายแรงจากเรื่อง
สภาพแวดล้อมมากมาย แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าแต่ยังไม่สามารถรักษาและปกป้อง
สิ่งแวดล้อมที่เสียหายไปได้ คนที่อยู่ในเมืองใหญ่ยังคงอยู่กับธรรมชาติได้ดี ส่วนเรื่องของ
การพัฒนานั้นอยู่ที่ว่าจะใช้วิธีการใดเพื่อประโยชน์สูงสุด คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ว่าการ
พัฒนาจะทำร้ายธรรมชาติเสมอ เราอาจใช้มาตรการที่ทำให้เมืองดีขึ้นแต่ผลที่ตามมาก็
มักจะรุนแรงมาก หรือไม่เราก็เลือกวิธีการอนุรักษ์ซึ่งก็เป็นทางเลือกที่ดีที่จะรักษาป่าไม้ได้
มากขึ้นและมีความยั่งยืนแต่เราต้องแลกกับการพัฒนาที่ช้าไปกว่าเดิมบ้าง มองไนแง่ดีผม
ว่าผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก็จะเลือกทางที่สองนี้แน่นอน

Songkla-2-cr

รูปภาพ: สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 โดย กริช วัฒนพฤกษ์
Photos: ©Copyright 2013 Grit Wattanapruek  

 

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

©2013 Janine Yasovant
©2013 Publication Scene4 Magazine

 

Scene4 Magazine - Arts and Media

®

November 2013

Cover | This Issue | inFocus | inView | reView | inSight | inPrint | Perspectives | Blogs Comments | Contact Us | Recent Issues | Special Issues | Masthead | Contacts&Links Submissions | Advertising | Subscribe | Books | Your Support | Privacy | Terms | Archives

Search This Issue

 Share This Page

 

submit to reddit  

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2013 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved.
Now in our 14th year of publication with Worldwide Readership in Over 116 Countries and comprehensive archives of over 7500 pages.

sciam-subs-221tf71
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
SteinytoOperadom-728
Gertrude Stein-In Words and Pictures - Renate Stendhal
Scene4 Magazine - Thai Airways | www.scene4.com
banner2_728x90_frog