Scene4 Magazine — International Magazine of Arts and Media

อินไซท์

august 2008

Scene4 Magazine - August 2008

จานีน ยโสวันต์

ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งศาสนาและความเชื่อ ไม่น่าประหลาดใจเลย
ที่ว่ามีการรวมพิธีกรรมจากศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เข้าไปในศาสนา
พุทธซึ่งเป็นศาสนาหลักในประเทศไทย

ในท่ามกลางเทพเจ้ามากมายหลายองค์ พระคเณศเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญ
ในเรื่องของความรู้และเป็นครูของศิลปินทุกคนในศาสนาฮินดู ตามตำนาน
ท่านเป็นบุตรของพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี(ชาวฮินดูเรียกกว่าพระนางปาร์วตี)
 ท่านมีหลายนามในหลายๆ
ประเทศ ชาวทมิฬเรียกท่านว่า “Pillaiyar” ชาวทิเบตเรียกท่านว่า “Tsoge-
badag” ท่านมีรูปร่างลักษณะหลายปาง โดยทั่วไปแล้วรูปแบบศิลปะพระ
คเณศที่เป็นที่นิยมมีอยู่ 11 รูปแบบ

ปางบาลคเณศ
พระคเณศในลักษณะเด็ก
ปางนารทคเณศ ในลักษณะยืนมี4 กร ถือคัมภีร์ หม้อน้ำไม้เท้าและร่ม
ปางลักษมีคเณศ ประทับเคียงข้างพระลักษมี มี 6กร
ปางวัลลยภาคเณศ ประทับโอบพระชายาทั้งสองไว้บนตัก
ปางวีระคเณศ ปางที่มีพระกรมากเป็นพิเศษ ตั้งแต่ 12-16 กร พร้อมด้วย
ศาสตราวุธ
ปางเหรัมภะคเณศ ประทับบนราชสีห์ 5พระเศียร เหมาะแก่ผู้มีบริวารมาก
ปางสัมปทายะคเณศ พระคเณศที่เราพบเห็นกันมากที่สุด มี 2 พระกร
ปางตรีมุขคเณศ มี 4 กร 3พระพักตร์
ปางปัญจคเณศ บางคนเรียกว่า พระคเณศเปิดโลก มี 5 พระพักตร์ 10 กร
ปางวิชัยคเณศ  พระคเณศทรงหนูเป็นพาหนะ มี 4กร
ปางคเณศนารายณ์ บางคนเรียกว่า พระคเณศครองพิภพ มี4-6 กร
1-5 พระพักตร์

พระคเณศที่อยู่ในรูปสตรีเพศเรียกว่าคเณศานี หรือคเณศารี รูปปั้น
ของคเณศานีโดยมากแล้วอยู่ในประเทศอินเดีย ทิเบต มองโกเลียและ
บาหลี ในบางพื้นที่มีการเรียกคเณศานีว่ากันจานานีหรือกันจานารี มีความ
เชื่อว่าผู้คนบูชาพระคเณศานีเพื่อขอบุตรอีกด้วย

ปีที่ผ่านมาดิฉันเขียนเกี่ยวกับงานนิทรรศการศิลปินสตรีชาวไทย
สล่าวารินทร์ ใจจันทึก และได้เปิดเผยแรงบันดาลใจที่จะสร้างภาพของ
พระคเณศานี ในเวลานั้นเองเราก็ได้เห็นสิ่งที่เธอได้จินตนาการใว้ ในวันที่
10 มีนาคม 2550 เธอเป็นศิลปินรับเชิญของโรงละครนาฏยศาลา โจหลุยส์
หุ่นละครเล็ก และในเดือนพฤษภาคม เธอจัดแสดงงานพระคเณศศิลป์” ที่
กรุงเทพพร้อมกับกลุ่มศิลปินสัญจร 20 ท่าน

ในตอนนี้ เธอมีงานนิทรรศการเดี่ยว “จินตศิลป์สรรค์สร้างจากพลังสตรี
คเณศานีอัครนารีเทพ” อีกครั้งหนึ่งในกรุงเทพ งานของเธอยังคงสะท้อน
เทคนิคการแกะสลักไม้และการวาดภาพบนไม้  ผลงานชิ้นล่าสุดที่เป็นพระ
คเณศที่เป็นสตรีนั้นมาจากการค้นคว้าและการจินตนกาดารของเธอนั่นเอง

weena_ganeshani-cr
mahra_acranee-cr
tawicha_acranaree-cr ganeshani-01-cr

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

©2008 Janine Yasovant
©2008 Publication Scene4 Magazine

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

 

Scene4 Magazine-International Magazine of Arts and Media
This Issue
Cover | This Issue | inFocus | inView | reView | inSight | Blogs | Links | Masthead | Submissions Advertising | Special Issues | Subscribe | Privacy | Terms | Contact | Archives

Search This Issue Email This Page

RSS FeedRSS Feed

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2008 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved. 

strikeone