Scene4-International Magazine of Arts and Culture www.scene4.com
Opas Chotiphantawanon | Janine Yasovant | Scene4 Magazine | May 2019 | www.scene4.com

โอภาส โชติพันธวานนท์
ภาพที่เราเห็นเป็นเหมือนหน้ากากที่ซ่อนตัวตนที่แท้จริง

จานีน ยโสวันต์

ศิลปินอีกท่านหนึ่งจากทางภาคใต้ของประเทศไทยที่ดิฉันขอแนะนำให้รู้จักใน
เดือนนี้คือคุณโอภาส โชติพันธวานนท์ มีงานนิทรรศการศิลปะหลายครั้ง ดิฉันได้
ติดตามผลงานมาหลายปีแล้วและพบว่าผลงานของคุณโอภาสนั้นยอดเยี่ยมและมี
ความคิดสร้างสรรค์ หลายปีที่ผ่านมาคุณโอภาสได้จัดงานนิทรรศการเดี่ยวและ
นิทรรศการกลุ่ม ดิฉันจึงอยากให้ผู้อ่านได้รู้จักคุณโอภาสและผลงานของเขา

จากนี้ไปเป็นบทสัมภาษณ์

จานีน: อยากให้คุณโอภาสเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง

โอภาส: ผมเกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2509 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทาง
ภาคใต้ของประเทศไทย เริ่มต้นเรียนศิลปะที่วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร เมื่อปี
พ.ศ. 2525 และสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ ปี 2528 ที่คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เรียน 5 ปี จบปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม เมื่อปี พ.ศ.
2532 ในระหว่างที่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 5 ก็ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี จากการ
ประกวดงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2532 ผลงานในช่วงนั้นเป็นงาน
สื่อผสมใช้กระดาษทำมือในรูปแบบนามธรรม มีเรื่องราวและ แรงบันดาลใจในการ
สร้างงานเกี่ยวกับทะเล นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการสร้างงานศิลปะในช่วง
นั้น ที่เริ่มค้นพบแนวทางของตัวเอง และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผลงานในชุด
ต่อๆไป

Power-of-Peopl-cre

จานีน: แนวคิดโดยรวมของผลงานในชุดต่างๆ คืออะไรบ้าง

โอภาส: หนึ่งในชุดผลงานช่วงแรกๆ ที่อยากกล่าวถึงผลงานในชุด COLOUR OF
LIFE: สีสันแห่งชีวิต โดยมีแนวความคิดดังนี้ ใต้ท้องทะเลสีครามอันกว้างใหญ่
ไพศาลเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสีสันอันสดสวย ของหมู่ปะการังนานาชนิด
กัลปังหาหลากสี ดอกไม้ทะเลที่เบ่งบาน ชูช่องดงาม ฝูงปลาน้อยใหญ่ พาสีสัน
เคลื่อนไหวแต่งแต้ม ความงามที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ของสรรพสิ่งมีชีวิตใต้ผืนน้ำ เป็น
ความงดงามอันบริสุทธิ์ ก่อให้เกิดเป็นพลังแห่งจินตนาการ ถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึก ความประทับใจ ผ่านใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปิติและ
ความสุข

สำหรับผลงานชุดต่อมาที่อยากกล่าวถึงคือผลงานชุดThai…Landที่ใช้ในการ
ประกวดโครงการทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2555 ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ ผมต้องการถ่ายทอด
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของผลงานจิตรกรรมชุดนี้ เนื่องจากประเทศไทยใน
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมาย มีผลกระทบต่อชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของชาวไทย ทั้งในเรื่องความแตกแยกทางสังคม เกิดความขัดแย้ง
กันเองทางด้านความคิดอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย โดยใช้สีเสื้อ
เป็นสัญลักษณ์ ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเช่น กลุ่มเสื้อเหลือง เสื้อ
แดง เสื้อน้ำเงินและเสื้อหลากสี  เป็นต้น จากความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้น นำไปสู่
เหตุจลาจลสร้างความวุ่นวายปั่นป่วน เผาบ้าน เผาเมือง จนเกิดความเสียหายมี
ผลกระทบเป็นลูกโซ่ ไม่เว้นทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม ความขัดแย้งรุนแรงยังคง
ดำรงอยู่และยากที่จะเยียวยาได้ในเร็ววัน อีกทั้งในปีที่ผ่านมาได้เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติขึ้น เป็นเหตุให้น้ำท่วมใหญ่ในภาคกลางและในเมืองหลวงของประเทศ
สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใหญ่หลวง จาก
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าได้รับผลกระทบโดยตรงจึงต้องการที่จะถ่ายทอด
อารมณ์และความรู้สึกผ่านผลงานจิตรกรรมชุด Thai…Land จำนวนผลงาน
ประเภทจิตรกรรม 6 ชิ้นดังต่อไปนี้

Yellow-Land-cr
1. YellowLandขนาด 240 x 120 ซม. สีอะครีลิคบนผ้าใบ

Red-Land-cr
2. RedLandขนาด 240 x 120 ซม. สีอะครีลิคบนผ้าใบ

Colorful-Land-cr
3. ColourfulLandขนาด 180 x 120 ซม. สีอะครีลิคบนผ้าใบ

Blue-Land-cr
4. BlueLandขนาด 120 x 220 ซม. สีอะครีลิคบนผ้าใบ

Happiness-Land-cr
5. HappinessLandขนาด 180 x 120 ซม. สีอะครีลิคบนผ้าใบ

Water-Land-cr
6. WaterLandขนาด 2000 x 120 ซม. สีอะครีลิคบนผ้าใบ

ผลงานในชุดต่อมาเป็นงานแสดงเดี่ยวครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นที่จดจำของ
ผู้คนคือผลงานชุด 100 หน้ากาก โดยทำมาจากกระดาษรีไซเคิล นำมาปั้น
และเพ้นท์ด้วยสีอะครีลิค บางชิ้นก็ผสมวัสดุอื่นๆลงไปในงานด้วย เช่น ไม้ และ เครื่องประดับต่างๆ ใช้เวลาในการทำงานชุดนี้ประมาณ 1 ปี โดยจัดแสดงที่
People’s Gallery และหอศิลปร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2560

img03-cr

ที่มาของการทำงานชุด100 หน้ากากนี้ มาจากความต้องการที่จะสะท้อนเรื่องราว
ของผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมอย่างยิ่ง เพราะความ
เจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันของผู้คนทั่วโลก
เป็นไปด้วยความ สะดวก รวดเร็ว แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส ทุกคนสามารถสร้างสื่อ
ได้ด้วยตัวเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆที่มีอยู่มากมาย เช่น Facebook โดยการ
สร้างโปรไฟล์ของตนให้เป็นที่น่าสนใจของผู้คน บางคนใช้เป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารเรื่องต่างๆ พูดคุยกับ เพื่อนฝูง ขายของ บางคนใช้เป็นที่ระบาย
อารมณ์ หรือแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ บางคนเลือกที่จะแสดงตัวตนอย่าง
ชัดเจน บางคนเลือกที่จะเก็บงำบางสิ่งไว้ภายใน บางคนซ่อนใบหน้าที่แท้จริงไว้
ภายหลังหน้ากากแห่งรอยยิ้ม ภาพที่เราเห็นปรากฎอยู่บนโลกออนไลน์ จึง
เปรียบเสมือนภาพของการสวมหน้ากาก ที่ซ่อนตัวตนที่แท้จริงของผู้นั้นก็ได้

img10-cr

img11-cr

img08-cr

ผลงานชุดสุดท้ายที่อยากจะกล่าวถึงคือชุดมงกุฎ เป็นชุดที่พัฒนามาจากงานชุด
หน้ากาก มีแนวความคิดคือ “ใครๆก็อยากสวมมงกุฏเพราะดูเป็นสิ่งที่เลอค่า สูงส่ง
ผู้คนต่างไขว่คว้าให้ได้มาครอบครองจนบางครั้งอาจลืมไปว่าสิ่งที่งดงามและมี
คุณค่ายิ่งกว่าก็คือคุณงามความดีเท่านั้น” เนื่องจากผลงานมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงใช้
อลูมิเนียม ทำเป็นโครงสร้างเพื่อความคงทนแข็งแรงและไม่เป็นสนิม หุ้มอลูมิเนียม
ด้วยกระดาษรีไซเคิลผสมกาวมีความคงทนแข็งแรง และพื้นผิวที่สวยงาม เพ้นท์
ทับด้วยสีอะครีลิค ทาด้วยกากเพชรและติดด้วยเครื่องประดับ ให้ความรู้สึกแวววาว
และสวยงามขึ้นเมื่อกระทบกับแสงไฟ

Crown1-cr

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2527 - วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพ
พ.ศ. 2532 - ปริญญาตรีสาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพ ประเทศไทย

รางวัลที่ได้รับ

พ.ศ. 2555 - โครงการทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 12 โดยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร กรุงเทพ ประเทศไทย
พ.ศ. 2552 - Top Ten Asian Inspiration Winners’ Exhibition 2009 จัดที่
Artrom Gallery ประเทศอิตาลี
พ.ศ. 2532 - รางวัลเหรียญเงินงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 6 จัดโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพ ประเทศไทย

สถานที่จัดแสดงผลงานแบบคอลเล็คชั่น

: มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพ ประเทศไทย
: โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพ
: โรงแรม Central Samui Beach Resort
: โรงแรม Siam Inter-Continental กรุงเทพ

งานนิทรรศการเดี่ยว

2019 - “Faces” at ChangChui Gallery, Bangkok
2017 - “100 Mask” at People’s Gallery BACC, Bangkok
2013 - “MY ELEPHANT” at Siam kempinski Hotel, Bangkok
2010 - “COLOUR OF LIFE” at Rose Garden Gallery , Suan Sampran , Nakornpathom
2006 - “MEMORY OF MIND” at Leisure Art Gallery, Hua-Hin, Prachuapkhirikan
2002 - “SEA FACES” Solo Exhibition at Laguna Beach Resort , Phuket
1999 - Opas Chotiphantawanons Solo Exhibition at Chiwasom, Hua-Hin, Prachuapkhirikan
1998 - Opas Chotiphantawanons Solo Exhibition at the loft Art Gallery
Phuket

งานนิทรรศการคู่

2000 - “Dazzling Color” Art Exhibition, exhibition with Gumsak
Atipiboonsin at Viengtavern Gallery , Bangkok
1994 - “Coolsy Colors” Art Exhibition , exhibited with Chalit Nakpawan
at the British Council Gallery , Bangkok
1991 - Exhibited with Somkieat Jaroenwatsakol at Seven Sea Gallery
Bangkok

งานนิทรรศการกลุ่ม

2019 - “Look at Me” at Art gallery g23, Bangkok
2018 - “Art for Life Mercy Mission” at The Queen’s Gallery, Bangkok
2018 - “Open your Eyes Open your Mine” at So gallery ChangChui,
Bangkok
2017 - “In Remembrance of the Great King” at Bangkok Art and Culture Centre,  Bangkok
2017 - “Forever King” The 11th Art Exhibition of the International Visual
Artist Association of Thailand at Central Embassy, Bangkok
2017 - “King Bhumibol The Great” The 10th Art Exhibition of the
International Visual Artist Association of Thailand at The Queen’s Gallery,
Bangkok
2017 - “SATI” at Duke Contemporary Art Space, Gaysorn Plaza, Bangkok
2017 - Group Exhibition Nude at River City, Bangkok
2016 - An Art Exhibition “Stars for Good Citizens” at Chamchuri gallery, Bangkok
2016 - The exhibition in remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej "Father of the Land” at Pacific City Club, Bangkok
2016 - “Behind the Masks” at Grand Hall River City Shopping Complex, Bangkok
2014 - “International Watercolor Society-Thailand Festival 2014” at
Grand Hall River City Shopping Complex, Bangkok
2013 - “Rejoicing” Art Exhibition in the Occasion of 60th Anniversary of
Professor Vichoke Mukdamanee at PSG Art Gallery Silpakorn University,
Bangkok
2013 - “Silpa Bhirasri Creativity Grants 2012” At Silpakorn University Art
Gallery , Bangkok
2012 - “Dreams Box” at Siam Kempinski Hotel, Bangkok
2010 - “Contemporary Art Exhibition Meassages” by Infinity Group at
Tita Gallery, Chiang Mai
2009 - “SEACON SQUARE WATERCOLOURS ART EXPOSITION” at Seacon
Square, Bangkok
2009 - “Bangkok…Bananas”at Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok
2009 - “Neo Black 2009 ” at Grand Hall River City Shopping Complex,
Bangkok
2008 - “Visual Arts Festival 55th Anniversary of the College of Fine Arts ”
at The Queen’s Gallery, Bangkok
2007 - “ ART VARIETY 2007 ” at Grand Hall River City Shopping
Complex, Bangkok
2007 - “ Artist Self Portrait ” at The Silom Galleria, Bangkok
2007 - “ Inspiration From Our Beloved King ” at Central World, Bangkok
2006 - Art Exhibition"The 100 Thai Artists  Helppeople with
disabilities" at ThaniyaPlazaShopping CenteratBangkok.
2006 - “Seacon Square Art Exposition to Celebrate the 60Th Anniversara
of His Majesty the King’s Accession to the Throne” at Seacon Square,
Bangkok
2006 - “1st Anniversary of Tsunami Art Exhibition at Plaza Athenee
Hotel, Bangkok
2006 - “Thai Memories” at Jamjuree Gallery, Bangkok
2006 - “Art 2006” Contemporary Art Exhibition at SCB Park Plaza,
Bangkok
2006 - Siriraj Art Exhibition to Commemorate the 60th Anniversary of
HM’s Accession to the Throne of Thailand at Siriraj Hospital, Bangkok
2005 - “ Space and Space ”­ Art Exposition on The Occasion of Silpa
Bhirasri day, 2005 At Silpakorn University Art Gallery, Bangkok
2005 - “ Reviving The Andaman ” at the Imperial Queen’s Park Hotel,
Bangkok
2005 - “Arts For Smiles” at The Museum Hall Siam Commercial Bank,
Bangkok
2004 - “Contemporary Art Exposition : Earth-Mountain-River-Sea and
Sky” on The Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen's 6th Cycle
Birthday Anniversary At Silpakorn University Art Gallery,Wang Tha Phra,
Bangkok
2004 - “The 5 Decade Anniversary The College of Fine Arts Exhibition” at
The Silom Galleria, Bangkok
2004 - “Seacon Square Art Exposition to Celebrate the Auspicious
Occasion of Her Majesty the Queen's 6th Cycle Birthday Anniversary at
Seacon Square, Bangkok
2003 - “Art to Nature Phuket Krabi Phangnga” at The Silom Galleria,
Bangkok and Dusit Laguna Resort Hotel, Phuket
2003 - “Watercolours Art Exposition, Thailand 2003”at The Silom
Galleria, Bangkok
2003 - “Happiness” The Art Exhibition by 120 Artist on The Occasion of
60th Anniversary of Silpakorn University, Bangkok
2003 - “Art in box “ The 4th Thai Contemporary Art exhibition on the
occasion of 60th Anniversary Celebration of Silpakorn University,Bangkok
2003 - “Contemporary Expressions” at The International School, Bangkok
2002 - “Art For Elephant” Art Exhibition at Hilton International,Bangkok
2002 - “Spectacular Trang” The 60 Artists,Echo,The Trang chamber of
commerce and Tourism Authority of Thailand at Resonance Center (RCK
Tower),Bangkok
2002 - Drawing Thai Contemporary Art Exhibition Project on the
Auspicious Occasion of 60thAnniversary of Silpakorn University ,
Bangkok
2002 - “Art for Mae-ram-poeng Beach” at Bann-Nanthasiri Hotel ,
Rayong
2002 - Landscape Painting Exposition at Silpakorn University Art
Gallery ,Bangkok
2001 - Art in the occasion of Silpa Bhirasri's day 2001: Artist...Portrait at
Silpakorn University Art Gallery, Bangkok
2001 - “ Inherit Culture...Sukhothai to The Millennium 2001 ” at Thailand
Cultural Centre, Bangkok
2001 - World's Premier The Contemporary Asian Art Fair, Singapore
International Convention & Exhibition Centre , Singapore
2001 - Art for the River Project Year 2001 at Saim Discovery Center,
Bangkok
2001 - “ Town Invade Forestry ” the 4th Art music and photograph
Exhibition by the Artists preserve western tropical forest group at The
National Gallery , Bangkok
2000 - Silpakorn Art Exhibition to Celebrate the Auspicious Occasion of
His Majesty The Kings 6th Cycle Birthday Anniversary 5th December1999
1999 - “An Artistic Experience of Chao Praya River ” by “ Artist love Chao
Praya Group ”at The  Emporium , Bangkok
- Cobalt Blue Groups 4th Art Exhibition at The National Gallery , Bangkok
- “The River of Kings ” Art Exhibition to Celebrate on the Auspicious
Occasion of His Majesty the Kings 6th
- Seacon Square Art Exposition to Celebrate the Auspicious Occasion of His Majesty The Kings 6th Cycle Birthday Anniversary
1998 - “ Marine Dance ” Art Exhibition at Central Chidlom , Bangkok
1997 - Contemporary Art Exhibition in commemoration of 55th
 Anniversary of the Faculty of Fine Art , Sculpture and Graphic Arts ,
Silpakorn University
1996 - Cobalt Blue Group's 3rd Art Exhibition at The National Gallery ,
Bangkok
1995 - Asian Watercolor'95 at The National Gallery , Bangkok
1994 - Cobalt Blue Group's Contemporary Art Exhibition at the Imperial
Queen's Park Hotel , Bangkok
1991 - “Coloration 1991” Art Exhibition by Vi Ni Ruj Gallery , Bangkok
- 3rd “ Toshiba Brings Good Things to life ” Art Competition
- Cobalt Blue Group's Art Exhibition at the Dialogue 1991 Gallery ,
Bangkok
1990 - Thesis Art Exhibition by Undergraduates of Faculty of Painting ,
Sculpture and Graphic Arts , Silpakorn University
1989 - 35th National Art Exhibition , Bangkok
- 6th Contemporary Art Exhibition by Young Artists
- 43rd Art Exhibition by Petroleum Authority of Thailand
- 1st Toshiba Brings Good Things to Life Art Competition 1989
- Art Exhibition by student of Faculty of Painting , Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
1988 - 34th National Art Exhibition , Bangkok
- 5th Contemporary Art Exhibition by Young Artists
- 3rd Art Exhibition by Petroleum Authority of Thailand
- Art Exhibition by student of Faculty of Painting , Sculpture and Graphic
Arts, Silpakorn University
-“Seascape” Oil Color Painting Exhibition
1987 - 33rd National Art Exhibition , Bangkok
- 11th Bualuang Art Exhibition , Bangkok
- 4th Contemporary Art Exhibition by Young Artists
- Art Exhibition by student of Faculty of Painting , Sculpture and Graphic
Arts,
1986 - Contemporary Art Exhibition , Bangkok
- 3rdContemporary Art Exhibition by Young Artist , Silpakorn University
- ”Seascape” Watercolor Painting Exhibition , Bangkok
- 3rd Young Artist Exhibition of Thailand
- Art Exhibition by students of Faculty of Painting , Sculpture and Graphic
Arts, Silpakorn University
1985 - 2nd Young Artist Exhibition of Thailand
1984 - Art Exhibition by Students of College of Fine Arts , Bangkok
1983 - Art Exhibition by Students of College of Fine Arts , Bangkok

img02-cr

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้ี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
©2019 Janine Yasovant
©2019 Publication Scene4 Magazine

 

 

Please support us with
your contribution Here

Sc4-solo--logo62h

May 2019

Volume 19 Issue 12

  SECTIONS: Cover | This Issue | inFocus | inView | inSight | Perspectives | Special Issues | Books
  COLUMNS: Adler | Alenier | Bettencourt | Jones | Marcott | Thomas | Walsh 
  INFORMATION: Masthead | Submissions | Recent Issues | Your Support | Links | Archives
  CONNECTIONS: Contact Us | Comments | Subscribe | Advertising | Privacy | Terms | Letters

Search This Issue

|

Search The Archives

|

Share via Email


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine of Arts and Culture. Copyright © 2000-2019 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.
 

Scene4 Books at Aviarpress - www.aviarpress.com

Good Reading
Is Currently
On Sale
Here

Scientific American - www.scene4.com
Calibre Ebook Management - www.scene4.com
Thai Airways at Scene4 Magazine
14990330623594616631
Janine-28